Financiering

Duurzame energieprojecten worden nogal eens ontwikkeld vanuit het bezit van of het recht op een grondlocatie dan wel vanuit een bepaalde technologie. Een cruciaal element in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een project, te weten de financiering, wordt soms te laat in ogenschouw genomen dan wel onderschat of soms zelfs helemaal niet meegenomen.

Edelweiss Renewables beschouwt financiering als een integraal onderdeel van een projectontwikkeling. Daarom begeleidt zij u bij voorkeur reeds in de ontwikkelingsfase om uw projecten financierbaar te maken. Vervolgens adviseert en ondersteunt zij u graag bij het aantrekken van risicokapitaal vanuit haar netwerk van investeerders, het structureren van een financiering, het organiseren van een financieringscompetitie onder banken, het beoordelen en vergelijken van
financieringsaanbiedingen en uiteraard het uitonderhandelen en de totstandkoming van een financiering.

Met de ervaringen sinds 1994, in de bancaire sector en als adviseurs, op het gebied van financiering van duurzame energie projecten, begrijpen wij zowel wat ondernemers als wat financiers willen. Basis van de dienstverlening is dan ook de kennis van en ervaring met financiën, financieringen en financierbaarheidaspecten en de werk- en denkwijze van financiële instellingen, de technische en contractuele kennis en ervaring in duurzame projecten, de fiscale en juridische kennis. In combinatie met een analyse van de specifieke situatie van de cliënt als startpunt voor iedere adviesopdracht is Edelweiss Renewables in staat praktische maatwerkadviezen te leveren en haar cliënten bij te staan in de totstandkoming
van transacties.

Edelweiss Renewables verricht ook werkzaamheden voor investeerders en investeringsfondsen. Naast ondersteuning bij het opzetten van investeringsfondsen kan Edelweiss Renewables u helpen bij het zoeken naar projecten, het analyseren en beoordelen tot en met de daadwerkelijke aankoop ervan, alsmede het fondsmanagement.

 

© Copyright