Energiecontractering

Edelweiss Renewables levert de benodigde kennis voor de verschillende fases van projecten en investeringen, gebaseerd op de ervaringen op contractueel, financieel, operationeel, bestuurlijk en juridisch gebied.

Door haar ervaring in energiecontractering en haar ervaring in en bekendheid met energiemarkten kan Edelweiss Renewables u helpen bij het vinden en uitonderhandelen van goede, financierbare afnamecontracten voor elektriciteit en  eveneens voor brandstofleveringscontracten van biomassaprojecten.

Edelweiss Renewables is in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland betrokken geweest bij elektriciteitsafnamecontracten voor windenergie, zonne-energie en biomassa en brandstofleveringscontracten voor diverse biomassaprojecten.

© Copyright