Zonne-energie

Zonne-energie is een energiebron welke wordt gevoed door de zon middels warmte en licht. Ondanks dat de zon op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde staat, levert deze met een zeker onderscheid in opbrengst per continent, per land en per provincie voldoende energie om dit om te zetten middels zonnepanelen of PV (fotovoltaïsche) cellen in elektriciteit.

Edelweiss Renewables is sinds 2000 bij diverse projecten en investeringen op het gebied van zonne-energie, in binnen- en buitenland, betrokken geweest en thans zijn wij betrokken bij diverse nieuwe projecten op het gebied van ontwikkeling en financiering.

 

© Copyright