Biomassa

In de 'Europese richtlijn betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt' (Richtlijn 2001/77/EG) wordt de volgende definitie voor biomassa gehanteerd:

"De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval".
 

Er kunnen diverse omzettingsprocessen gebruikt worden om biomassa makkelijker bruikbaar te maken, zoals:

  • Thermisch chemische omzetting
  • Bio chemische omzetting
  • Mechanische omzetting
  • Combinaties van de voorgaande 3 omzettingsprocessen

 

Binnen de 3 omzettingsprocessen zijn er meerdere technologieën voorhanden.

Edelweiss Renewables is bij diverse  biomassaprojecten, in binnen- en buitenland, betrokken (geweest) en betreft onder andere houtgestookte, strogestookte en kippenmestgestookte centrales, alsmede afvalvergassing- en biogasinstallaties.

 

© Copyright