Ga naar de inhoud

Referenties totaal (NL)

Wind-energie

Energiecontractering

Organiseren van competities voor afname van elektriciteit, duurzame energiecertificaten en garanties van oorsprong voor windparken in Nederland en België.

Beoordelen van afnamecontracten van windparken in Nederland, België en de Verenigde Staten.

Het beheren en vernieuwen van bestaande contracten in Nederland en België.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van windparken voor grondeigenaren en bedrijven in onder andere Nederland en Europa. Begeleiden op bestuurlijk vlak, haalbaarheidsonderzoeken, quick scans, financiële modellen en businessplannen. Stakeholdersmanagement, tendermanagement, contractmanagement, projectmanagement, van quick scans, visualisaties, macro-siting, micro-siting, grondovereenkomsten, wetgeving, vergunningen, , financiering, risico profielen en optimalisatie van projecten. Het brengen van projecten van idee tot en met de operationele fase en het brengen van projecten tot een Financial Close.

Financieel

Financiering van onshore windparken voor zowel particulieren als bedrijven in Nederland en voor bedrijven in onder andere België, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Financiële advisering inzake structurering  financiering , organisatie van financieringscompetities en uitonderhandelen van kredietoffertes en -overeenkomsten voor windparken in Nederland, België en Duitsland. Acquisitie van windparken voor bedrijven en investeringsfondsen, inclusief due diligence trajecten, in onder andere Nederland, Duitsland, Italië en Spanje. Beheer van aangekochte Europese windparken voor investeringsfondsen, inclusief herfinanciering. Waardering van windparken in Nederland.

Financiële advisering inzake structurering  financiering , organisatie van financieringscompetities, vergelijking  en uitonderhandelen van kredietoffertes en -overeenkomsten, Acquisitie van windparken voor bedrijven en investeringsfondsen. Due diligence trajecten voor bedrijven en fondsen. Waardering van (portfolio’s van) windparken. Opzetten investeringsfondsen.

Managementservices

De activiteiten bestaan uit het aansturen van het totale project voor EPC voor de turn key levering voor de Balance of Plant (BOP) en de windturbines. Vanaf de ontwikkelingsfase voor haalbaarheidsstudies en risico analyses tot en met de oplevering en het beheer van projecten.

Contractmanagement verricht in de ontwikkelingsfase, gedurende financiering, voor de realisatiefase en operationeel. Beheer van contracten in de diverse vormen zoals EPC contracten en Fidic contracten en de diverse leveringsvormen van basis levering tot en met turn key leveringen

 • Technische haalbaarheid, contractmanagement en projectmanagement verricht voor de realisatie
 • Tendermanagement verricht in de ontwikkelingsfase en realisatiefase.
 • Projectmanagement en contractmanagement verricht voor de realisatie van projecten.
 • Projectmanagement voor de realisatiefase van het project, inclusief opzet van de projectorganisatie en de projectteams, interface management en contractmanagement.

Projectmanagement waarbij werkzaamheden verricht in de ontwikkelingsfase, engineering, opzet project organisatie en projectteams, interface management en contractmanagement voor de realisatiefase.

Beheer

Begeleiden van service organisaties, oplevering van projecten, begeleiding van servicecontracten en financieel en technisch beheer.

Zonne-energie

Energiecontractering

Organiseren van competities voor afname van elektriciteit, duurzame energiecertificaten en garanties van oorsprong voor zonneparken in Nederland.

Beoordelen van afnamecontracten van zonneparken in Nederland en België.

Het beheren en vernieuwen van bestaande contracten in België.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van zonne-energieparken voor  lokale energiemaatschappijen in Nederland. Ondersteuning bij financiële modellen en businessplannen. Financiering, risico profielen en contractuele optimalisatie van projecten. Het brengen van projecten tot een Financial Close.

Financieel

Financiering van zonne-energieprojecten, zowel in dak- als veldopstelling, voor bedrijven in Nederland, België en Duistland.  Financiële advisering inzake structurering  financiering , organisatie van financieringscompetities en uitonderhandelen van kredietoffertes en -overeenkomsten voor zonne-energieprojecten in België, Italië en Spanje. Acquisitie van zonne-energieprojecten in België, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk voor investeringsfondsen, inclusief due diligence trajecten. Waardering van (portfolio’s van) zonne-energieprojecten in België, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ondersteuning bij het opzetten van investeringsfondsen voor Duitsland, Italïe en Spanje.

Managementservices

Projectmanagement, contractmanagement en financieel management verricht voor zonne-energieprojecten.

Beheer

Financieel-, contract- en risicobeheer van investeringen in zonne-energieprojecten voor investeringsfondsen.

Biomassa

Energiecontractering

Organiseren van competities voor levering van brandstoffen voor biomassaprojecten in Nederland en België. Organiseren van competities voor afname van elektriciteit, duurzame energiecertificaten en garanties van oorsprong voor biomassaprojecten in Nederland en België..

Beoordelen van leveringscontracten voor biomassaprojecten in Nederland, België, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Beoordelen van afnamecontracten van biomassaprojecten in Nederland en België.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van biomassaprojecten voor bedrijven in onder andere Nederland en Indonesië. Maken van financiële modellen en businessplannen. Contractmanagement, financiering, risico profielen en optimalisatie van projecten. Het brengen van projecten van idee tot en met de operationele fase en het brengen van projecten tot een Financial Close.

Financieel

Financiering van biomassaprojecten voor bedrijven in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Financiële herstructurering van een biomassaproject in het Verenigd Koninkrijk. Financiële advisering inzake structurering  financiering , organisatie van financieringscompetities en uitonderhandelen  van kredietoffertes en -overeenkomsten voor biomassaprojecten in Nederland. Toetsen financierbaarheid van alle beoogde contracten voor een groot Nederlands biomassaproject.

Managementservices

Projectmanagement, contractmanagement en financieel management verricht voor biomassaprojecten.

Beheer

Financieel beheer van Nederlandse biomassaprojecten.

Referenties

Wind-energie

 • Beerse, België
 • Bernardweg, Nederland
 • BP (British Petrol), Nederland en Engeland
 • Burgervlotbrug, Nederland
 • Castle Pil, Wales
 • Culemborg, Nederland
 • Dendermonde, België
 • Distridam, Nederland
 • Distripark, Nederland
 • ECN WindturbineTestpark, Nederland
 • Electrawinds Brugge Tris, België
 • Galatti, Roemenie
 • Hartelbrug -West, Nederland
 • Helios, Spanje
 • Hondtocht, Nederland
 • Hoogstraten, België
 • Horns Rev, Denemarken,
 • IVPC IV, Italië
 • Jacoba Rippolder, Nederland
 • Koegorspolder, Nederland
 • Lake Benton, Verenigde Staten
 • Loch Luichart, Wales
 • Lommel Balendijk, België
 • Netterden – Azewijn, Nederland
 • NSW, Nederland
 • Olen en Geel, België
 • Olstertocht, Nederland
 • Prittitz, Duitsland
 • Prototype Testpark ECN, Nederland
 • Q7, Prinses Amalia, Nederland
 • Railwind, Nederland
 • Rijnwoude, Nederland
 • Sabinapolder, Nederland
 • Seanergy, België,
 • Shanghai bridge, China.
 • Slufterdam, Nederland
 • Slufterdam -West, Nederland
 • Spremberg, Duitsland
 • Storm Lake I, Verenigde Staten
 • Storm Lake II, Verenegde Staten
 • Sunrise, Frankrijk
 • Trandeiras, Portugal
 • Viento, Spanje
 • Vlaamse Ecologie Energie en Milieu Onderneming, België
 • Wieringermeer, Nederland
 • Willem Anna Polder, Nederland
 • Wind aan de Stroom, België
 • Zeebrugge, België
 • Zuidwal, Nederland
 • Cabazon, VS
 • EEE, Spanje
 • Eolica Aircan, Spanje
 • Eolica del Sureste, Spanje
 • Eolicas Los Labrados, Spanje
 • Eolicas Plana de la Balsa, Spanje
 • Eolocaisa, Spanje
 • Parque Eólica Borja 2, Spanje
 • Rehbach, Duitsland

Zonne-energie

 • Almeria, Spanje
 • Aznacollar, Spanje
 • Beerse, België
 • Bornem, België
 • Floriade Haarlemmermeer, Nederland
 • GRN-NRG, Duitsland
 • Los Cabezos, Spanje
 • Orka Power, België
 • Project Fieva, België
 • Prominence Solar Investment Fund, Nederland
 • Renewable Ventures Funds, België

Biomassa

 • Bavin, Nederland
 • Beilen, Nederland
 • Bio-energiecentrale Horst, Nederland
 • Bio One Energy, Nederland
 • EPR Ely, Engeland
 • Fibrowatt, Engeland
 • Meerlanden, Nederland
 • Papenburg, Duitsland
 • Riau, Indonesië
 • VAR, Nederland
 • WKK Lelystad, Nederland
 • Yatropha project, Marokko

© Copyright Edelweiss Renewables Advisors B.V. 2023. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (edelweiss-renewables.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edelweiss Renewables Advisors B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Edelweiss Renewables Advisors B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Edelweiss Renewables Advisors B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel dient Edelweiss Renewables Advisors B.V. te allen tijden vermeld te worden en hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.