Ga naar de inhoud

Contact (NL)

Roger Jansen

M            +31 (0)6 187 661 32

E             roger@edelweiss-renewables.com

Erik van Bodegraven

M            +31 (0)6 514 866 72

E             erik@edelweiss-renewables.com

Postbus / P.O. Box 509

NL-2270 AM Voorburg

Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Contactformulier

Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Vereiste velden zijn gemarkeerd met (*). / Fill in the form below and we will contact you as soon as possible. Required fields are marked with (*).

Geef je naam op
Geef je telefoonnummer op
Voer het onderwerp van de aanvraag in
Voer je bericht in / Enter your message


Er zijn enkele fouten gevonden / Some errors were found

© Copyright Edelweiss Renewables Advisors B.V. 2023. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (edelweiss-renewables.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edelweiss Renewables Advisors B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Edelweiss Renewables Advisors B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Edelweiss Renewables Advisors B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel dient Edelweiss Renewables Advisors B.V. te allen tijden vermeld te worden en hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.