Ga naar de inhoud

sec-Zonne-energie (NL)

Zonne-energie is een energiebron welke wordt gevoed door de zon middels warmte en licht. Ondanks dat de zon op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde staat, levert deze met een zeker onderscheid in opbrengst per continent, per land en per provincie voldoende energie om dit om te zetten middels zonnepanelen of PV (fotovoltaïsche) cellen in elektriciteit.

Edelweiss Renewables Advisors is sinds 2000 bij diverse projecten en investeringen op het gebied van zonne-energie, in binnen- en buitenland, betrokken geweest en thans zijn wij betrokken bij diverse nieuwe projecten op het gebied van ontwikkeling en financiering.

© Copyright Edelweiss Renewables Advisors B.V. 2023. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (edelweiss-renewables.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edelweiss Renewables Advisors B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Edelweiss Renewables Advisors B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Edelweiss Renewables Advisors B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel dient Edelweiss Renewables Advisors B.V. te allen tijden vermeld te worden en hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.