Ga naar de inhoud

ref-Biomassa (NL)

Energiecontractering

Organiseren van competities voor levering van brandstoffen voor biomassaprojecten in Nederland en België. Organiseren van competities voor afname van elektriciteit, duurzame energiecertificaten en garanties van oorsprong voor biomassaprojecten in Nederland en België..

Beoordelen van leveringscontracten voor biomassaprojecten in Nederland, België, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Beoordelen van afnamecontracten van biomassaprojecten in Nederland en België.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van biomassaprojecten voor bedrijven in onder andere Nederland en Indonesië. Maken van financiële modellen en businessplannen. Contractmanagement, financiering, risico profielen en optimalisatie van projecten. Het brengen van projecten van idee tot en met de operationele fase en het brengen van projecten tot een Financial Close.

Financieel

Financiering van biomassaprojecten voor bedrijven in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Financiële herstructurering van een biomassaproject in het Verenigd Koninkrijk. Financiële advisering inzake structurering  financiering , organisatie van financieringscompetities en uitonderhandelen  van kredietoffertes en -overeenkomsten voor biomassaprojecten in Nederland. Toetsen financierbaarheid van alle beoogde contracten voor een groot Nederlands biomassaproject.

Managementservices

Projectmanagement, contractmanagement en financieel management verricht voor biomassaprojecten.

Beheer

Financieel beheer van Nederlandse biomassaprojecten.

© Copyright Edelweiss Renewables Advisors B.V. 2023. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (edelweiss-renewables.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edelweiss Renewables Advisors B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Edelweiss Renewables Advisors B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Edelweiss Renewables Advisors B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel dient Edelweiss Renewables Advisors B.V. te allen tijden vermeld te worden en hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.