Ga naar de inhoud

Team (NL)

Roger Jansen

Roger Jansen is sinds 1994 actief in de (duurzame) energiebranche, vooral met de financiering van, de financiële en fiscale structurering van alsmede acquisitietrajecten op het gebied van (duurzame) energieprojecten, in binnen- en buitenland. Roger is een financiële man met een brede bedrijfskundige en organisatorische kijk.

Roger heeft een achtergrond als bankier bij Rabobank International en NIBC en was tot de oprichting van Edelweiss Renewables Advisors zelfstandig financieel adviseur met een focus op duurzame energie.

“Met mijn achtergrond als bedrijfskundig econoom en als projectfinancier ben ik gewend naar het totaal te kijken, zonder de details uit het  oog te verliezen met als doel een financierbaar project, bedrijf of activiteit. Met het partnership binnen Edelweiss verbreedt mijn horizon zich. Met onze diverse achtergronden, kennis en ervaring complementeren wij elkaar, waardoor voor opdrachtgevers synergie en verdere optimalisatie in onze praktische adviezen geleverd kunnen worden.”

“Ik houd van intellectuele uitdagingen, ben van de inhoud en het de diepte ingaan. Ik ben iemand die in oplossingen denkt, niet op deelniveau maar voor het totaal. Helaas zie je maar al te vaak bij bedrijven en projecten, dat op onderdelen geoptimaliseerd wordt zonder te kijken naar het geheel, leidend tot suboptimalisatie op dat niveau. Tezamen met mijn partner van Edelweiss sta ik voor praktisch en resultaatgericht advies, gebaseerd op kennis en ervaring. Met onze diverse achtergronden complementeren wij elkaar en dagen wij elkaar uit, ten behoeve van onze opdrachtgevers. Een lange termijn bijdrage leveren aan de toekomstige energievoorziening, daar gaan wij voor met Edelweiss.”

Erik van Bodegraven

Erik van Bodegraven is ruim 20 jaar actief in de (duurzame) energiebranche en vooral gericht op projectontwikkeling, contractmanagement en projectmanagement van onshore en offshore windparken in binnen- en buitenland. Erik is een manager met een technische achtergrond en heeft een brede kennis en ervaring in management en projecten.

Erik heeft een achtergrond als manager en adviseur en heeft onder andere invulling gegeven aan functies voor management en interim management voor verschillende organisaties, projecten en opdrachten in de duurzame energie, alsmede ook daarbuiten. Erik heeft zich als zelfstandig adviseur gericht op projectontwikkeling, contractmanagement, projectmanagement en managementactiviteiten in duurzame energie.

“Ik ben een ondernemer die zijn managementeigenschappen combineert met zijn kennis en ervaring met een heldere, eerlijke en open aanpak, die het essentieel vindt om elk project of opdracht tot een succes te maken. Het is voor mij een passie om bij te mogen dragen aan een duurzame toekomst en hierin te ondernemen met mensen die aanvullend en complementair zijn aan elkaar en die gedreven zijn om resultaat te behalen voor iedere uitdaging die ze aangaan. Met Edelweiss is het mogelijk door onze kennis en ervaring en omdat we complementair zijn, om hier invulling aan te geven en verdere optimalisatie te realiseren in een duurzame relatie en toekomst.”

© Copyright Edelweiss Renewables Advisors B.V. 2023. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (edelweiss-renewables.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edelweiss Renewables Advisors B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Edelweiss Renewables Advisors B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Edelweiss Renewables Advisors B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel dient Edelweiss Renewables Advisors B.V. te allen tijden vermeld te worden en hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.