Ga naar de inhoud

ref-Zonne-energie (NL)

Energiecontractering

Organiseren van competities voor afname van elektriciteit, duurzame energiecertificaten en garanties van oorsprong voor zonneparken in Nederland.

Beoordelen van afnamecontracten van zonneparken in Nederland en België.

Het beheren en vernieuwen van bestaande contracten in België.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van zonne-energieparken voor  lokale energiemaatschappijen in Nederland. Ondersteuning bij financiële modellen en businessplannen. Financiering, risico profielen en contractuele optimalisatie van projecten. Het brengen van projecten tot een Financial Close.

Financieel

Financiering van zonne-energieprojecten, zowel in dak- als veldopstelling, voor bedrijven in Nederland, België en Duistland.  Financiële advisering inzake structurering  financiering , organisatie van financieringscompetities en uitonderhandelen van kredietoffertes en -overeenkomsten voor zonne-energieprojecten in België, Italië en Spanje. Acquisitie van zonne-energieprojecten in België, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk voor investeringsfondsen, inclusief due diligence trajecten. Waardering van (portfolio’s van) zonne-energieprojecten in België, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ondersteuning bij het opzetten van investeringsfondsen voor Duitsland, Italïe en Spanje.

Managementservices

Projectmanagement, contractmanagement en financieel management verricht voor zonne-energieprojecten.

Beheer

Financieel-, contract- en risicobeheer van investeringen in zonne-energieprojecten voor investeringsfondsen.

© Copyright Edelweiss Renewables Advisors B.V. 2023. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (edelweiss-renewables.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edelweiss Renewables Advisors B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Edelweiss Renewables Advisors B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Edelweiss Renewables Advisors B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel dient Edelweiss Renewables Advisors B.V. te allen tijden vermeld te worden en hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.